Herroeping

De herroepingstermijn voor onze producten en diensten is 14 dagen en daarmee conform de wettelijke bepalingen ten aanzien van het consumentenrecht.

Dat betekent ten aanzien van onze diensten dat je het recht hebt je bestelling binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van reden, te annuleren. Deze periode gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Zie onze algemene voorwaarden voor een volledige toelichting.

Je kan gebruik maken van je recht op herroeping middels het onderstaande formulier:

Aan:

Vita Florentis
[email protected]

Van:

11 Lessen van Onschatbare Waarde Ontvangen?
11 valkuilen voor iedere persoon om bewust van te zijn en vandaag nog een betekenisvoller leven te leven.
Gratis, zonder spam en zonder verplichtingen