Privacy Policy

We nemen je privacy erg serieus. Je kunt ons volledige privacy-beleid lezen in onderstaande document.

Verantwoordelijkheid

Vita Florentis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij Verwerken

Vita Florentis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Achternaam (optioneel)
 • Sekse (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Nationaliteit (optioneel)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in schriftelijke correspondentie of telefonisch
 • Inhoud (jouw antwoorden) van deelname aan ‘The Last Hour Experience’. Aan het einde hiervan heb je zelf de keus deze te wissen, of in je account op te slaan. Ook kunnen sommige antwoorden gedeeld worden met anderen. Je beslist hier zelf over
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld via een advertentienetwerk, zoals Facebook)
 • Internetbrowser en apparaat-type
 • Bank- of betaalgegevens, strikt noodzakelijk voor de betaling
 • Enkel in geval van herroeping vragen wij ter verificatie ook om adresgegevens

Op onze websites vitaflorentis.nl, vitaflorentis.com en messagesfortheworld.com wordt er voor het creëren van en inloggen in een account, gebruikt gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn nimmer naar persoonsgegevens te herleiden. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen op een manier waarop ook wij deze niet kunnen lezen. Dat betekent dat er automatisch een nieuw wachtwoord wordt verzonden door het systeem, wanneer er een nieuw wachtwoord wordt aangevraagd. Wij kunnen deze nooit inzien en de gebruikersnaam noch het (versleutelde) wachtwoord herleiden en/of koppelen aan persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en Grondslag Verwerking Persoonsgegevens

Vita Florentis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je toegang te geven tot ons digitale programma en verwante websites, na aanmelding en het creëren van een account
 • Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Vita Florentis analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (voor details: open je voorkeuren )

Geautomatiseerde Besluitvorming

Vita Florentis neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vita Florentis) tussen zit.

Hoelang we Persoonsgegevens Bewaren

Vita Florentis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Zolang je een account bij ons hebt, na deelname aan ‘The Last Hour Experience’, worden de gegevens bewaard die nodig waren voor aanmelding. Te weten:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Achternaam (optioneel)
 • Sekse (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Nationaliteit (optioneel)

Wanneer je je account verwijderd, en deze optie is er altijd, worden al jouw gegevens permanent gewist.

In aanvulling op deze gegevens, heb je na deelname aan ‘The Last Hour Experience’ eenmalig de mogelijkheid jouw antwoorden op te slaan door ze naar jezelf te mailen. De antwoorden worden na deze geboden optie permanent gewist.

Na deelname aan ‘The Last Hour Experience’ en vlak voor het verwijderen, kan een van je antwoorden gedeeld worden met een of meerdere personen. Of je dit wilt bepaal je geheel zelf. Hiertoe vul je het e-mailadres in van de geadresseerde persoon. Dit e-mailadres wordt met de bijbehorende naam verwerkt in de verzending van het antwoord aan deze persoon/personen via e-mail, maar wordt niet opgeslagen.

Als laatste heb je na deelname aan ‘The Last Hour Experience’ ook de mogelijkheid een van jouw antwoorden op een vraag ter inspiratie en hulp, te delen met anderen. Met een eigen gekozen weergegeven naam en je land. Dit antwoord blijft met die zelf gekozen weergegeven naam en jouw nationaliteit, zichtbaar op de website: messagesfortheworld.com, met als enige doel om anderen te inspireren en te helpen. Als je hier toch geen prijs meer op mocht stellen, stuur dan een verzoek met een bewijs dat het jouw antwoord betreft, naar: [email protected] dan verwijderen we jouw antwoord. Eventueel kunnen we hier nog extra vragen over stellen, om je identiteit te controleren. 

Doe je bij ons een betaling van ons digitale product ‘The Last Hour Experience’, dan wordt er bij de bestelling een referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem – afhankelijk van de gekozen betaalwijze – zoals Paypal, Mollie, of iDEAL. Wij sturen jou een factuur van de bestelling, met de daarin door jou versterkte persoonsgegevens, en slaan deze factuur beveiligd op, voor onze eigen financiële administratie zolang wij die wettelijke verplichting hebben. Jouw bank- of betaalgegevens worden hierbij nooit opgeslagen.

Nooit met Derden

Vita Florentis verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een juridisch onderzoek door bevoegde instanties.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vita Florentis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of Vergelijkbare Technieken, die wij Gebruiken

Vita Florentis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser, verwijderen.

Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vita Florentis, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, of naar een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar: [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vita Florentis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij Persoonsgegevens Beveiligen

Vita Florentis neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt continu preventief en anticiperend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze websites en servers zijn voorzien van de meest geavanceerde beveiligingsmodules en beveiligingsprotocollen, deze worden dagelijks automatisch geüpdatet en gegevensoverdracht vindt enkel plaats via versleutelde verbindingen (SSL-certificaat).

Als jij ergens op enig moment toch het idee hebt mocht hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft zo snel mogelijk contact met ons op via: [email protected] dan zoeken we dat tot de bodem uit.

Contactgegevens

Vita Florentis
[email protected]
Regio Amsterdam/Groningen
Nederland

11 Lessen van Onschatbare Waarde Ontvangen?
11 valkuilen voor iedere persoon om bewust van te zijn en vandaag nog een betekenisvoller leven te leven.
Gratis, zonder spam en zonder verplichtingen