4. Waarom Vita? 4/8 – DÉ SLEUTEL

Schop onder je kont

De kans om een astronaut te worden die ook nog eens op ruimtereis mag, is klein. Bijna-doodervaringen zijn zeldzaam.

En ook al kan je tegenwoordig een ruimtereis kopen, gelukkig heb je beide zaken niet nodig om hetzelfde rijke besef te krijgen en je leven door een alles veranderende ervaring blijvend te kunnen transformeren.

Precies daarvoor is Vita Florentis – The Last Hour Experience er voor je. Voor jou als stok achter de deur.

Platter gezegd: een schop onder je kont. Soms even confronterend en pijnlijk, maar wel uiterst effectief. Net dat zetje wat je nodig hebt.

Waardering

Als er iets is wat cruciaal is voor ons welbevinden van moment tot moment en ons geluk in het algemeen, dan is het waardering.

Geen externe waardering – al speelt dat als menselijke basisbehoefte ook een rol – maar waardering vanuit de eigen perceptie. Waardering voor alles wat er op ons pad komt. Maar in ieder geval waardering van dat wat er reeds ís, versus het verlangen naar dat wat er mist:

Dat laatste zorgt namelijk voor een nimmer eindigend onbehagen en een onstilbare honger; het zal nooit genoeg zijn, ongeacht wat of hoeveel ervan iets komt. De standaard schuift gewoon ongemerkt mee en wordt langzaam maar gestaag verlegd.

Waardering is het ontsnappen aan het streven naar altijd iets anders en naar altijd meer.

Echt plezier in het leven heb je alleen als je volstrekt in het moment kan leven en de vaardigheid bezit om zelfstandig van dingen te kunnen genieten.

Iets wat in deze tijd met zoveel prikkels en de welhaast obsessieve, verslavende digitale deeldrang een steeds grotere uitdaging is geworden. Maar het maakt ons niet gelukkig.

Echte waardering kun je alleen vóélen. Rationeel waarderen werkt niet; je moet het ervaren en de emoties beleven.

The Last Hour Experience bestaat uit een intense reflectie op het eigen leven. Hier ontstaat de basis van een intense en duurzame waardering voor het leven in brede zin.

Dankbaarheid

En die diepste waardering is dankbaarheid. De sleutel tot innerlijke rust en vrede. En zoveel meer.

Wie vanuit dankbaarheid leeft – en gelukkig is dat aan te leren – trekt liefde, succes en geluk aan.

Want het is leven vanuit waarheid. Vanuit wie we echt zijn, zonder onze beperkende geloofsovertuigingen, jarenlange conditioneringen en negatieve gedachten.

Dankbaarheid leidt tot meer dankbaarheid. Dankbaarheid leidt tot overvloed.

Want bij een leven vanuit dankbaarheid, ís die overvloed er al.

Leuk of passie?

Naast dankbaarheid als cruciaal onderdeel van levensgeluk, is ook het gevoel hebben een zinvol leven te leiden, zeer belangrijk.

Doen wat je passie is, is het cliché van deze tijd en wordt bijna vanzelfsprekend geassocieerd met iets leuk vinden.

Maar passie is veel breder dan ‘leuk’. Je passie hoeft niet ieder moment leuk te zijn. Dat kan ook helemaal niet.

Passie betekent oorspronkelijk ‘lijdensweg’ (denk aan De Matthaüs Passion – op z’n Nederlands: De Mattheüs Passie – die het lijdensverhaal van Christus vertelt).

Dat betekent niet dat je passie per se een lijden is, maar wel dat je bereid bent ervoor te lijden en dat het in die betekenis iets is wat je zó belangrijk vindt, dat je er zelfs bereid bent voor te sterven (zoals Christus).

Een passievol leven leiden, is dan ineens: een leven leiden wat er voor jou wezenlijk toe doet. Het is een zinvol leven, want het is hetgeen voor jou urgent en belangrijk is.

De hoogste prioriteit.

Het is alsof je leven in dienst staat van een hoger en omvattender doel en dat geeft een grote voldoening, die veel verder reikt dan het oppervlakkige ‘leuk’. Het is een missie en het leven zoals je dat leeft draagt dat uit.

Als levend voorbeeld.

“Een mens moet zich niet afvragen wat de zin van het leven is, maar onder ogen zien dat hem die vraag wordt gesteld door het leven zelf. Daarop kan hij alleen antwoorden door verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven. De zin van ons bestaan moet van binnenuit komen.” Viktor Frankl – Man’s Search For Meaning (De Zin van het Bestaan)
11 Lessen van Onschatbare Waarde Ontvangen?
11 valkuilen voor iedere persoon om bewust van te zijn en vandaag nog een betekenisvoller leven te leven.
Gratis, zonder spam en zonder verplichtingen