3. Waarom Nú? 5/5 – TIJDLOOS

Conclusie

De vraag ‘Hoe kan ik m’n leven het beste leiden?’ is een universeel en tijdloos thema dus in die zin niet gevoelig voor trends.

Dat het nú erg populair is komt enerzijds door de afbrokkeling van traditionele instituten en anderzijds door de enorm toegenomen vindbaarheid van alles wat iemand maar zoekt.

De techniek is enorm toegankelijk en het is de norm van de massa geworden. Iemand die niet meedoet, is een outsider. Collectieve verslaafdheid aan die technologie, doet niets af aan een blijvende behoefte aan invulling van een zo voldaan mogelijk leven.

Steker nog: omdat alles tegenwoordig online vindbaar is én we daarmee ook – gevraagd of ongevraagd – de hele dag door mee geconfronteerd worden, lijkt alles wat we zien ook maakbaar of haalbaar.

Dat is ook zeker zo, maar de waarheid is: niet voor iedereen. We zien extremen, dus voor de overgrote meerderheid niet. En daar komt bij dat we continu gemanipuleerde beelden en verhalen te zien krijgen. Het is een gefilterde en verdraaide waarheid.

Hier ontstaat dus een steeds groter wordende discrepantie. We spiegelen ons continu aan mensen die ‘het’ hebben gemaakt en aan utopische ideaalplaatjes, en verbinden dat aan een voorwaarde voor toekomstig geluk. We vragen ons af waarom het ons niet lukt.

En als het wél lukt, voelen we onszelf soms nog steeds leeg. Omdat het een voorwaardelijke illusie is.

Alle voorwaarden voor geluk zitten al in ons.

Maar streven we dan wel het goede na?

De tegenreactie op een steeds meer dynamische, zelfs hectische samenleving, doet ons verlangen om terug naar de basis te gaan via innerlijke reflectie.

Dit alles vraagt om: hulp, invulling, antwoorden, coaching en inspiratie.

Vita Florentis biedt dat door je een metaforische spiegel voor te houden via de unieke ervaring van The Last Hour Experience.

The Last Hour Experience gaat over terug naar de kern. Weg uit de ruis en de waan van de dag. Over eerlijk zijn naar jezelf toe, en over échte verbinding.

Waarin we kwetsbaar durven zijn en ons hart durven laten spreken. Het gaat over authenticiteit.

Weg van alle mooi-weer-verhalen, weg van de façade; van schijn en van alle digitale imago’s van onze perfecte alter-ego’s op de social media.

Échte verbinding is zeldzaam geworden.

Maar is het meest waardevol.

Ik ben ervan overtuigd dat Vita Florentis met The Last Hour Experience perfect past in deze hectische tijd, waarin we zo geleefd worden door de apparaten en platforms die we juist hadden ontworpen om ons tot dienst te zijn…

Het is er NU tijd voor en is zeer actueel, maar:

Er was eens een keizer die zich met inachtneming van alle uiterlijke ceremonie liet begraven. Die hele onderneming van hem was misschien alleen maar een stemming, maar getuige te zijn van je eigen dood, er getuige van te zijn dat de kist gesloten wordt, ervan getuige te zijn dat alles wat op een wereldse en aardse manier je zintuigen vervult in de dood ophoudt: dat is ernst. Sterven is het lot van ieder mens en wat dat betreft is het maar een koud kunstje. Maar goed te kunnen sterven is eigenlijk de hoogste levenswijsheid. Waarin ligt het verschil? Is het niet hierin: in het ene geval is de ernst die van de dood, in het andere is het de ernst van wie aan de dood onderworpen is. En de toespraak, die het verschil maakt, kan zich niet tot een dode richten, maar richt zich tot een levende. Søren Kierkegaard - Deens filosoof

…is een thema van alle tijden.

11 Lessen van Onschatbare Waarde Ontvangen?
11 valkuilen voor iedere persoon om bewust van te zijn en vandaag nog een betekenisvoller leven te leven.
Gratis, zonder spam en zonder verplichtingen